Có 1 kết quả:

yên hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung số người, số gia đình cư ngụ tại địa phương ( vì cư ngụ ở đâu thì phải nhóm lửa nấu nướng, nên có khói ).