Có 1 kết quả:

yên chướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi độc ở rừng núi bốc lên như khói như sương, dễ gây bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng