Có 1 kết quả:

yên các

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gác khói, chỉ sự ghi ơn các công thần. Vua Thái Tông nhà Đường cho dựng Yên các, để nhang đèn thờ cúng các công thần.

Một số bài thơ có sử dụng