Có 1 kết quả:

môi diêu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mỏ than đá. § Tiếng Anh: coalpit.