Có 1 kết quả:

chiếu tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chụp hình, chụp ảnh. ☆Tương tự: “nhiếp ảnh” 攝影.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chụp hình, chụp ảnh.

Một số bài thơ có sử dụng