Có 1 kết quả:

phiền muộn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu. Đoạn trường tân thanh có câu: » Những là phiền muộn đêm ngày, xuân thu biết đã đổi thay thế nào «.

Một số bài thơ có sử dụng