Có 1 kết quả:

hùng mộng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấc mơ thấy con gấu, chỉ sự đẻ con trai.

Một số bài thơ có sử dụng