Có 1 kết quả:

hùng đảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mật gấu, dùng để làm thuốc.

Một số bài thơ có sử dụng