Có 1 kết quả:

huỳnh hoặc

1/1

huỳnh hoặc

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. sao Hoả
2. bị hoa mắt, bị người khác làm mê hoặc

Một số bài thơ có sử dụng