Có 1 kết quả:

thục địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một vị thuốc bắc, tức rễ cây Địa hoàng đã nấu chín.