Có 1 kết quả:

thục độc

1/1

thục độc

phồn thể

Từ điển phổ thông

đọc kỹ