Có 1 kết quả:

ngao ngao tiên tiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đau thương, buồn khổ.