Có 1 kết quả:

nhiệt thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trời mùa nóng. Ngày hè.

Một số bài thơ có sử dụng