Có 1 kết quả:

nhiệt bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh sốt nóng. Nóng lạnh.

Một số bài thơ có sử dụng