Có 1 kết quả:

nhiệt tuyến điện thoại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đường dây nóng (tiếng Anh: the hot line telephone).