Có 1 kết quả:

đăng tâm

1/1

đăng tâm

phồn thể

Từ điển phổ thông

một loại cỏ có ruột dùng để thắp đèn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tim đèn. Bấc đèn.