Có 1 kết quả:

thiêu táng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đốt xác người chết, lấy tro đem chôn.