Có 1 kết quả:

bộc phát

1/1

bộc phát

phồn thể

Từ điển phổ thông

bùng nổ, bùng cháy