Có 2 kết quả:

bạo trúcbộc trúc

1/2

bạo trúc

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Pháo tre, pháo. § Ngày xưa dùng lửa đốt tre cho nổ lớn, để khu trừ ma quỷ; ngày nay dùng thuốc nổ, trong các cuộc hội hè khánh hỉ. § Cũng viết “bạo can” 爆竿 hoặc “bạo trượng” 爆仗.

Một số bài thơ có sử dụng