Có 1 kết quả:

ái nhân

1/1

ái nhân

giản thể

Từ điển phổ thông

người yêu, người tình, chồng, vợ