Có 1 kết quả:

ái hiếu

1/1

ái hiếu

giản thể

Từ điển phổ thông

yêu thích, say mê