Có 1 kết quả:

ái tình

1/1

ái tình

giản thể

Từ điển phổ thông

ái tình, tình ái, tình yêu