Có 1 kết quả:

ái tích

1/1

ái tích

giản thể

Từ điển phổ thông

yêu mến, yêu thương