Có 1 kết quả:

ái hộ

1/1

ái hộ

giản thể

Từ điển phổ thông

yêu thương, yêu chiều, yêu mến