Có 1 kết quả:

vị ngã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Vị kỉ 爲己.

Một số bài thơ có sử dụng