Có 1 kết quả:

sảng khoái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tỉnh táo vui vẻ.