Có 1 kết quả:

phiến diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ có bề mặt. Nông cạn, hời hợt.