Có 1 kết quả:

ngưu tất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một vị thuốc bắc.