Có 1 kết quả:

ngưu ẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con bò uống nước — Uống nước như trâu, ý nói uống rất nhiều.

Một số bài thơ có sử dụng