Có 1 kết quả:

vật sắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Màu lông của động vật. ◇Lễ Kí 禮記: “Chiêm phì tích, sát vật sắc” 瞻肥瘠, 察物色 (Nguyệt lệnh 月令) Coi béo gầy, xem màu lông.
2. Hình mạo.
3. Cảnh vật, cảnh sắc.
4. Các loại phẩm vật. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng 二十年目睹之怪現狀: “Phòng lí đa thị yếu khẩn văn thư vật sắc” 房裡多是要緊文書物色 (Đệ nhị hồi) Trong phòng phần lớn là những văn thư phẩm vật khẩn yếu.
5. Tìm kiếm. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Đệ vị huynh vật sắc, đắc nhất giai ngẫu” 弟為兄物色, 得一佳偶 (Kiều Na 嬌娜) Tôi đã vì anh tìm, được một người vợ đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng