Có 2 kết quả:

khiênkhản
Âm Hán Việt: khiên, khản
Âm Pinyin: qiān, qiàn
Âm Nôm: khiên
Unicode: U+7275
Tổng nét: 9
Bộ: ngưu 牛 (+5 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿳
Nét bút: 一ノ丶丶フノ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Tự hình 2

Dị thể 5

1/2

khiên

giản thể

Từ điển phổ thông

dắt đi

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 牽.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Dắt: 牽牛 Dắt bò; 手牽着手 Tay dắt tay;
② Rút, kéo: 牽一髮而動全身 Kéo một sợi tóc làm động cả toàn thân;
③ Dính dáng, dính dấp, liên luỵ: 這案子牽連甚廣 Vụ án này dính dấp đến nhiều người;
④ Vướng, ràng buộc: 牽絆 Vướng mắc;
⑤ Co kéo, gượng ép: 拘文牽義 Co kéo văn nghĩa, văn câu thúc nghĩa gượng ép (không được chải chuốt).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 牽

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 牽.