Có 1 kết quả:

tê ngưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên loài thú, gọi tắt là Tê 犀.

Một số bài thơ có sử dụng