Có 1 kết quả:

tê bì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Da rất dày của con tê ngưu.