Có 1 kết quả:

liệp
Âm Hán Việt: liệp
Âm Quảng Đông: lip6
Unicode: U+72A3
Tổng nét: 19
Bộ: ngưu 牛 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ一丨一フフフ丨フノ丶一フ丶丶フ丶丶フ
Thương Hiệt: HQVVV (竹手女女女)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại bò lông rất rậm và dài.