Có 1 kết quả:

phạm thượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đụng chạm với người trên, không kính nể người trên..