Có 1 kết quả:

phạm dạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không tuân lệnh cấm di chuyển ban đêm.

Một số bài thơ có sử dụng