Có 2 kết quả:

khất lãongật lao

1/2

khất lão

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một giống dân thiểu số, cư ngụ tại các tỉnh Thiểm Tây, Hồ Nam, Quý Châu.

ngật lao

phồn thể

Từ điển phổ thông

dân tộc Khơ Lao (ở tỉnh Quý Châu của Trung Quốc)