Có 1 kết quả:

do thái

1/1

do thái

giản thể

Từ điển phổ thông

người Do Thái