Có 1 kết quả:

cuồng vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự ham muốn điên rồ.