Có 1 kết quả:

cuồng khuyển bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh chó dại cắn phải.