Có 1 kết quả:

cuồng điên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh rồ dại, mất trí.

Một số bài thơ có sử dụng