Có 1 kết quả:

bào hào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài thú kì dị. Theo Sơn hải kinh thì loài thú này thân dê, mặt người, móng như móng tay người, răng cọp, mắt lại moc dưới nách, tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc.