Có 1 kết quả:

dứu

1/1

dứu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(một loài khỉ)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một giống khỉ lông đen đuôi dài.

Từ điển Thiều Chửu

① Một giống khỉ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Một giống khỉ đen đuôi dài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con vượn đen.