Có 1 kết quả:

cổ tông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một giống dân thiểu số ở Vân Nam.