Có 1 kết quả:

giảo nguỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dối trá.