Có 1 kết quả:

giảo hoạt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giả dối, tráo trở. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Sư tử tự đích hung tâm, thố tử đích khiếp nhược, hồ li đích giảo hoạt” 獅子似的凶心, 兔子的怯弱, 狐狸的狡猾 (Nột hảm 吶喊, Cuồng nhân nhật kí 狂人日記).
2. Cơ trí linh xảo. ◇Tái sanh duyên 再生緣: “Thiên sanh giảo hoạt thông minh tính, tha đích na ứng biến ngôn từ tùy khẩu lai” 天生狡猾聰明性, 他的那應變言詞隨口來 (Đệ thập hạ).
3. Chỉ tình ý thâm hậu. ◇Hàn San 寒山: “Phu thê cộng bách niên, Tương liên tình giảo hoạt” 夫妻共百年, 相憐情狡猾 (Thi 詩, Chi nhất nhất ngũ 之一一五).
4. Tên ma quỷ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gian trá, nhiều mưu kế lừa người.