Có 2 kết quả:

tranh nanhtranh ninh

1/2

tranh nanh

giản thể

Từ điển phổ thông

dữ tợn, xấu xí

tranh ninh

giản thể

Từ điển phổ thông

dữ tợn, xấu xí