Có 1 kết quả:

yêm
Âm Hán Việt: yêm
Tổng nét: 12
Bộ: khuyển 犬 (+8 nét)
Nét bút: 丨フ一一丨フ一一一ノ丶丶
Thương Hiệt: ABIK (日月戈大)
Unicode: U+7312
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Nhật (onyomi): エン (en), オウ (ō), ヨウ (yō)
Âm Nhật (kunyomi): あ.きる (a.kiru)
Âm Quảng Đông: aat3, jim3, ngaat3

Tự hình 3

Dị thể 1

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

No đủ. Không còn muốn gì nữa. Cũng đọc Yếm — Môt âm là Yếp. Xem Yếp.