Có 1 kết quả:

yêm
Âm Hán Việt: yêm
Unicode: U+7312
Tổng nét: 12
Bộ: khuyển 犬 (+8 nét)
Nét bút: 丨フ一一丨フ一一一ノ丶丶
Thương Hiệt: ABIK (日月戈大)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 3

Dị thể 1

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

No đủ. Không còn muốn gì nữa. Cũng đọc Yếm — Môt âm là Yếp. Xem Yếp.