Có 1 kết quả:

ỷ nỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mềm mại, dịu dàng.