Có 1 kết quả:

yết kiêu

1/1

yết kiêu

phồn thể

Từ điển phổ thông

một loài chó săn mõm ngắn